Skip to content

Kjøp europeiske produkter!

 

Her om dagen var jeg ute etter å kjøpe en lykt for å se i mørke, såkalt lommelykt. Jeg tok meg en tur til elektronikk butikk i sentrum av Oslo for å se på utvalget. Jeg fant lommelykter til 3 stk for 99 kroner, sånne veldig små som passer i innerlommen. Så fant jeg overraskende nok skikkelig kvalitet også. Jeg trodde denne elektronikkbutikken kun solgte «made in China» varer.  Men til min overraskelse var produktet laget i Tyskland. Prisen var dog 499 kroner. Det endte med at jeg faktisk kjøpte lykten til 499 kroner fordi jeg ønsket et produkt som var laget i Europa, av europeisk industri og et produkt som strålte kvalitet og som hadde garanti i 7 år hvis man registrerte produktet på nett!

LED-Lancer-7-2

Made in Germany

Dette er på ingen måte «Ja til EU» innlegg, da jeg ikke er for EU. Men jeg er for Europa som lager egne produkter som verden kjøper, akkurat som før i tiden.

Hele krisen i Europe med høy arbeidsledighet og sosiale problemer kommer i bunn og grunn av europeisk industri er i knærne. Alle industriland har skilt seg ut fra andre land i verden ved at man produserte produkter.  At store deler av industrien i dag er flagget ut til Asia har satt sine spor. Og forbrukerne har stor del av skylda.

Om vi ønsker at Europa skal igjen bli industrinasjoner og ha god velferd er vi nødt til å begynne å kjøpe «hjemmelagde» produkter. Visse varer vil nok være vanskelige å konkurrere på, men kvalitet kan vi konkurrere på!

Derfor sier jeg «kjøp europeiske produkter»! 

In english

Gjeldskjempene

The whole crisis in Europe with high unemployment and social problems are essentially of European industry is at the knees. All industrialized countries have separated themselves from the other countries in the world at that manufactured products. Large parts of the industry today is flagged out to Asia have taken their toll. And consumers have large share of the blame. If we want Europe to again become industrial nations and have good welfare is we have to start buying «homemade» products. Certain items will probably be difficult to compete in, but quality can we compete on! I say buy european products like Ledlenser torch light that i just bought. I was surprised it was made in Germany and I was happy to pay more for it that 1/3 for a made in China quality torch light!

button-banner-made-europe-41552634

 

 

 

Reklamer

Hvordan DNB og banker produserer nye penger

Dette er måten DNB og andre banker både i Norge og andre steder produserer penger idag. Ikke tjener, men produserer penger som de tjener penger på.

DNB kjemper i front for å fjerne kontanter

«Nå krever DNB betalt for at kundene tar ut penger i deres minibanker

DNB skal ha ti kroner per uttak i sine minibanker, selv for egne kunder. Det er dyrest i klassen.»

Kilde: e24.no

 

Slik lyder overskriften fra e24.no. DNB mener færre og færre bruker kontanter og at det koster veldig mye å drifte minibankene. At deres konkurrenter også drifter minibanker og at det koster dem også penger vil de ikke kommentere. Ja det er kost ved alt. Det koster å ha kontanter, det koster å kjøpe inn kontanter fra Norges Bank, men det koster også å drifte datasystemer for alle elektroniske overføringer. Servere, nettverksutstyr, datacentere, sikkerhet etc er ikke gratis heller kjære Rune Bjerke.

dnb

Bilde: e24.no På Bjørvika sitter Rune Bjerke og innfører gebyrer for uttak i egne banker

Grunnen er nok mer at DNB er Norges største bank og deres mål er å fjerne kontanter helt. Dette fordi hvis det ikke finnes kontanter, må alle og enhver bruke banksystemet. Ingen kan da leve uten å være knyttet banksystemet. Ingenting hindrer da DNB å innføre 10 % rente for å ha penger hos dem, dvs du betaler 10 % av pengene du har årlig hos dem for å ha åpen konto. Og da kan alle bankene innføre tilsvarende gebyr så det vil ikke hjelpe å bytte bank i slike tilfeller. Er dette bankenes ultimate drøm siden 1700-tallet?

Jeg må innrømme at jeg bruker kort i 95 % av gangene jeg betaler, men jeg er sterkt for å ha valgfrihet til å ha kontanter og betale med kontanter der jeg ønsker det. La oss støtte kontanter. Det finnes en organisasjon i Norge som jobber for kontanter; JA til kontanter http://www.jatilkontanter.no/

 

 

 

Hvorfor er det så mye gjeld?

Finanskrisen av Steffen Engman

1986 på nytt?

Det slo meg hvor lik den økonomiske situasjonen i Norge i 2016 er, med 1986. Her er utdrag fra norsk leksikon:

«Den 9. mai 1986 ble Gro Harlem Brundtlands 2. regjering utnevnt.  Regjeringskrisen var årets største politiske drama, men regjeringen tiltrådte i en ganske turbulent situasjon. Lønnsoppgjøret var godt i gang, og hadde fått en bitter tone. Det var preget av harde og fastlåste konflikter både i privat og offentlig sektor, med brudd i meklingene, streiker og til og med den største lockout siden mellomkrigstiden.

Sommeren 1987 var det tegn til omslag i norsk økonomi, og landet gikk inn en økonomisk krise som skulle bli relativt langvarig, selv om det riktignok var svingninger i perioder.

Oppgangstiden hadde vært preget av høyt kostnadsnivå, høyt offentlig og privat forbruk, store låneopptak og etter hvert store underskudd på betalingsbalansen med utlandet. Krisen artet seg som innskrenkninger i næringslivet, dels som følge av store strukturendringer, dels fordi mange bedrifter innskrenket, gikk konkurs eller flyttet produksjonen ut til lavkostland. Det ble nedgang i investeringene i næringslivet, nedgang i boliginvesteringene, nedgang i veksten av BNP og dramatisk økning i arbeidsledigheten, spesielt fra 1989 og ut gjennom begynnelsen av 1990-årene.»

NRK: link

HISTORISKEBILDER

Oslo 1986-05-11: NORSK KRONE DEVALUERES Fra pressekonferansen i Regjeringskvartalet. Fra v.: Sentralbanksjef Hermod Skånland, finansminister Gunnar Berge og statsminister Gro Harlem Brundtland. (Valuta, kronekurs, konjunkturnedgang. ) FOTO: Morten Hvaal

Likhetene:

  • Både da og nå er det en mindretallsregjering, ledet av kvinner.
  • Både da og nå steg (stiger) arbeidsledigheten år for år.
  • Gjeldsveksten var høy og er rekordhøy nå.
  • Sentralbanksjef Hermod Skånland sa det gikk nedover og nedover med norsk økonomi i 1986. Sentralbanksjef Olsen advarte mot nedgangstider i februar 2016.
  • Antall konkurser og nedbemanninger øker.
  • Gjenerell misnøye i befolkningen med tiltak regjeringen gjorde og gjør.
  • Lav oljepris gir regjeringen enda mindre handlingsrom.

Så hvis det er 1986 som gjentar seg i Norge så bør folk være forberedt på at det kan det mange år før det snur igjen. Og da det snudde hadde vi fremdeles mye olje, nå har vi ikke det.

 

Inne i et sveitsisk bankvelv