Skip to content

Hvorfor er det så mye gjeld?

Finanskrisen av Steffen Engman

1986 på nytt?

Det slo meg hvor lik den økonomiske situasjonen i Norge i 2016 er, med 1986. Her er utdrag fra norsk leksikon:

«Den 9. mai 1986 ble Gro Harlem Brundtlands 2. regjering utnevnt.  Regjeringskrisen var årets største politiske drama, men regjeringen tiltrådte i en ganske turbulent situasjon. Lønnsoppgjøret var godt i gang, og hadde fått en bitter tone. Det var preget av harde og fastlåste konflikter både i privat og offentlig sektor, med brudd i meklingene, streiker og til og med den største lockout siden mellomkrigstiden.

Sommeren 1987 var det tegn til omslag i norsk økonomi, og landet gikk inn en økonomisk krise som skulle bli relativt langvarig, selv om det riktignok var svingninger i perioder.

Oppgangstiden hadde vært preget av høyt kostnadsnivå, høyt offentlig og privat forbruk, store låneopptak og etter hvert store underskudd på betalingsbalansen med utlandet. Krisen artet seg som innskrenkninger i næringslivet, dels som følge av store strukturendringer, dels fordi mange bedrifter innskrenket, gikk konkurs eller flyttet produksjonen ut til lavkostland. Det ble nedgang i investeringene i næringslivet, nedgang i boliginvesteringene, nedgang i veksten av BNP og dramatisk økning i arbeidsledigheten, spesielt fra 1989 og ut gjennom begynnelsen av 1990-årene.»

NRK: link

HISTORISKEBILDER

Oslo 1986-05-11: NORSK KRONE DEVALUERES Fra pressekonferansen i Regjeringskvartalet. Fra v.: Sentralbanksjef Hermod Skånland, finansminister Gunnar Berge og statsminister Gro Harlem Brundtland. (Valuta, kronekurs, konjunkturnedgang. ) FOTO: Morten Hvaal

Likhetene:

  • Både da og nå er det en mindretallsregjering, ledet av kvinner.
  • Både da og nå steg (stiger) arbeidsledigheten år for år.
  • Gjeldsveksten var høy og er rekordhøy nå.
  • Sentralbanksjef Hermod Skånland sa det gikk nedover og nedover med norsk økonomi i 1986. Sentralbanksjef Olsen advarte mot nedgangstider i februar 2016.
  • Antall konkurser og nedbemanninger øker.
  • Gjenerell misnøye i befolkningen med tiltak regjeringen gjorde og gjør.
  • Lav oljepris gir regjeringen enda mindre handlingsrom.

Så hvis det er 1986 som gjentar seg i Norge så bør folk være forberedt på at det kan det mange år før det snur igjen. Og da det snudde hadde vi fremdeles mye olje, nå har vi ikke det.

 

Inne i et sveitsisk bankvelv

Svak kronekurs merkes overalt

Jeg har lenge ment at Norges Bank og den nye regjeringen har ført en politikk for å svekke kronen. Ansvaret ligger aller mest hos Norges Bank da de styrer pengepolitikken og finansministeren egentlig er en figur som kommer med et statsbudsjett der de kun kan flytte på et par titalls milliarder kroner her og der, men er bundet på resten.

Svak kronekurs har faktisk satt levestandarden tilbake i Norge. Alt er blitt merkbart dyrere! Før handlet jeg for 500-550 kroner på helgene, nå går det nesten ikke an å komme under 700 kroner for de samme varene. Her om dagen skulle jeg kjøpe 2 kilo kjøttdeig som kostet 90 kroner per kilo, nå var prisen satt opp til 99 kroner. Det er 9,9 % økning!

Bedrifter har gått konkurs pga kronekurs, info fra Euroline som solgte datautstyr:

«Fallet i kronekursen over de siste 12 månedene kombinert med nedgang i blant annet oljeindustrien medførte at vår likviditet ble hardt rammet og med dette også vår evne til å tjene penger. Vi har jobbet hardt de siste månedene for å finne løsninger på situasjonen, men måtte dessverre siste uke konkludere med at å melde oppbud var eneste opsjon.»

I tillegg har mange bedrifter slitt med inntektene slik at arbeidere ikke får noe særlig lønnsøkning og da faller man faktisk ned i lønn. Si du skulle fått 15.000 kroner i lønnsøkning, men bedriften sier det ikke blir noen lønnsøkning i år. Prisene på ting du kjøper går opp, mens du har samme lønn. Da har du egentlig gått ned lønn tilsvarende de prisstigningen er.

deflationdepression

Økonomisk depressjon i USA i 1930 årene. Kan vi få slike tilstander her?

Kanskje holder Norge på å gå tilbake til tiden vi faktisk ikke var «verdens rikeste land»? Oljebarna har aldri levd i den tiden og er vant til å få alt de ønsker seg av Ipads, spillkonsoller, biler, dyre merkeklær og låne til boliger på 2-3 millioner kroner. Hvordan vil en slik generasjon takle overgangen til normale tilstander som i Europa?

Blåblå regjerings skattelettelser er en vits

Så var det tid for statsbudsjettet igjen, det andre statsbudsjettet som den blåblå regjeringen selv lager. For første gang i norsk historie har Frp en finansminister. Siv Jensen kunne stolt spasere fra hjemmet sitt til Finansdepartementet. I kofferten hadde hun skattelettelser for 90 % av folket! Høres veldig bra ut for det fleste spør du meg.

FOTO: TROND SANDNES (TEGNING)

FOTO: TROND SANDNES (TEGNING)

Men så begynne pressen å undersøke hva skattelettelsen innebærer og hvilke poster Siv Jensen øker statens inntekter på, for å finansiere en nasjon som begynner å gå inn i krise i arbeidslivet, iallefall i norsk målestokk. Fra e24.no som jeg leser:

Strammer inn på reisefradraget

Regjeringen foreslår å øke bunnbeløpet i reisefradraget fra 16.000 til 22.000 kroner. Det betyr at du må ha lengre vei til jobben for å få reisefradrag.

Toppskatt

For inntekter mellom 158.800 kroner og 224.900,  blir skattesatsen 0,8 prosent, deretter 1,6 prosent skatt på beløp mellom 224.900 kroner og 565.400 kroner, og 10,6 prosent skatt (8,6 prosent skatt i Nord-Troms og Finnmark) på inntekter mellom 565.400 kroner og 909.500 kroner. Og 13,6 prosent trinnskatt på inntekter over 909.500 kroner.

Dette betyr for eksempel at for inntekter mellom 224.900 og 550.550 øker marginalskatten isolert med 1,6 prosentpoeng. Den nye trinnskatten spiser altså opp mye av skatteletten som kommer av at den alminnelige skattesatsen kuttes 2 prosentpoeng.

Moms øker

Moms (mva) på kultur- og transporttjenester økes med 2 prosentpoeng, fra 8 til 10 prosent

NRK-lisensen øker

Lisensen øker med 78 kroner og både bilavgiftene og bensin- og dieselavgiftene øker med 2,5 prosent.

Det er flere ting men jeg vil ikke lage for langt innlegg.

Kilde: e24.no

Så spørsmålet mitt er egentlig, hva er poenget med med skattelettelser som koster 22 milliarder kroner og som må tas inn med økte skatter og avgifter? Er dette tidenes latterligste statsbudsjett av en blåblå regjering?

Over og ut for Hellas i eurosonen?

Hellas har vært mye i mediabildet helt siden 2010, som nå er over 5 år siden. Det har vært utrolig mye frem og tilbake, 3 regjeringer har nå sittet ved makten på 5 år og Hellas er fremdeles like blakke som da, og gjelda har økt i forhold til BNP. Min blogg har skrevet flere innlegg om Hellas helt siden begynnelsen:

Hellas på gyngende grunn

Hellas defaulter trolig snart

Greske Drachma printes trolig i store mengder

Hellas konkurs på deler av gjelda

Etter at det radikale partiet Syriza kom til makten i januar 2015 har tonen blitt enda mer skjerpet da partiet lovet å reversere de harde kravene som IMF og EU har pålagt Hellas mot mer lån. Etter flere måneders forhandlinger, som har gjort selv oss lesere slitne ser det ut som det ender med en folkeavstemning om befolkningen i Hellas vil godta kravene fra Troikaen eller risikere å forlate Euro og gå tilbake til sin egen svake valuta.

Alexis Tsipras

Greske statsministeren Alexis Tsipras ser sliten ut etter uttalige møter

Er det nå omsider over og ut for Hellas som et euroland? En ting er sikkert: en lang og vanskelig vei begynner for Hellas uansett utfallet. Hellas er bare for lite produktive for den levestandarden de har hatt i 15 år.